วิธีแก้การติดเกมสล็อต pgslot

วิธีแก้การติดเกมสล็อต pgslot

วิธีแก้การติดเกมสล็อต pgslot

 pgslot หลายบ้านอาจเจอกับ ปัญหาลูกหลาน กลายเป็นเด็กติดเกม และ มีพฤติกรรม ก้าวร้าวเมื่อถูกห้ามเล่นเกม หรือ ถูกบังคับให้หยุด เล่นเกม ก่อนอื่นต้องดูบ่อ เกิดของปัญหาก่อนว่า สมาชิกภายในบ้าน ดูแลเอาใจใส่ เด็กเพียงพอหรือไม่ จนทำให้พวกเขาหันมา พึ่งพาเกม เป็นเพื่อนและเป็น กิจกรรมแก้เบื่อจนติดงอมแงม จนยากที่จะบอกลา เกมแสนสนุก มาดูวิธีการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ก่อนจะสายเกินไป ด้วยวิธีการสอดส่อง พฤติกรรมการเล่น เกมของลูกหลาน และ เริ่มสร้างข้อตกลง กฎ กติกา กับพวกเขาเพื่อให้มี ระเบียบวินัยในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเล่นเกม

ก่อนอื่นมาดูกันว่า “ลักษณะของเด็กติดเกม” เป็นอย่างไร

 1. ไม่มารถควบคุมตัวเองให้ เล่นในเวลาที่กำหนด ทำให้ใช้เวลา ในการเล่นนานติดต่อ กันหลาย ๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อย 7 จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลาย ชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน 
 2. หากถูกบังคับ ให้เลิกหรือหยุดเล่น จะต่อท่าน หรือมีปฏิกริยาท เงินไม่พอใจอย่าง รุนแรง บางคนถึงขั้นก้าวร้าว และวาด 
 3. ในการเล่นของ เด็กมีผลกระทบ ต่อหน้าที่ความ รับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจที่ จะทำการบ้าน หนีเรียน หรือแอบหนีออก จากบ้านเพื่อจะได้เล่นเกม การเรียนตกลง อย่างมาก ละเลยการเข้าสังคม หรือทำกิจกรรม ร่วมกับครอบครัว เลือกสีสันให้กับ รถมากันนำของคุณ : บางรายอาจมีปัญ หาพฤติกรรมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก) ลักขโมย (เพื่อนำเงินไปเล่นเกม) ดื้อต่อต้าน แยกหัว เก็บหัว ฯลฯ

สาเหตุที่เด็กติดเกม

 1. ทางเลียบ ในเวอบครัว มักจะพบเด็กติดเกม ด้ปอบในครอบครัว ที่เลี้ยงโดยไม่ เคยฝึกให้เด็กมีวินัยในตัวเอง จากกฎระเบียบ กติกาในบ้าน ตามใจเด็ก หรือ มักจะใจอ่อนไม่ว่าไทยเมื่อเด็กกระทำผิด บางครอบครัว มีลักษณะที่สมาชิกในครอบครัว ต่างคนต่าง อยู่ ไม่มีกิจกรรมที่สนุกสนานให้เด็กทำ หรือไม่มีกิจกรรม ที่สมาชิกทุกคนทำร่วมกัน ทำให้เด็กเกิด ความเหงา ความเบื่อหน่าย เด็ก ต้องหากิจกรรมกัน เพือให้ตัวเอ สนุก ซึ่งก็หนีไม่พ้น การเล่นเกม พ่อแม่อาจไม่มีเวลา ควบคุมเด็ก หรือมองไม่เห็นความ จำเป็นที่จะต้องจำกัดเวลาใน การเล่นเกมของเด็กในช่วงแรก พ่อแม่อาจรู้สึกพอใจ ที่เห็นเด็กเล่นเกมเงียบ ๆ คนเดียวได้โดยไม่มาร บกวน ให้คนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น พูดง่ายๆ คือใช้เกมเสมือน เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กแทน เลือกสีสัน ให้กับรถมาค้นท์ของคุณ 
 2. สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมยุคโทเทคที่มี เครื่องมือที่มีพลังในการ เข้าความตื่นเต้นให้เกิดขึ้นในตัว เด็กอย่างมหาศาล สังคม วัตถุนิยม สังคมที่ขาดแคลนกิจกรรม หรือสถานที่ที่เด็กจะได้ใช้ประโยชน์หรือเรียนรู้ โดยไม่รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปด้วย เป็นแรงผลักดัน ให้เด็กหันไปใช้การ เล่นเกมเป็นทางออก
 3. ปัจจัยในตัว ทอง เด็กบางกลุ่มอาจมีความ เสี่ยงต่อการติดเกมมาก กว่าเด็กทั่วไป เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) เด็กที่ มีปัญหาอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กที่ขาดทักษะทางสังคม เข้ากับเพื่อนไม่ได้ เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กที่มีความรู้สึกมี คุณค่าในตัวเองค้า

วิธีป้องกันเด็กติดเกม

 1. คุยกับเด็กเพื่อกำหนด กติกากันล่วงหน้าก่อน จะซื้อเกม หรืออนุญาตว่าเด็กสามารถ เล่นเกมได้ในวันใดบ้าง วันใดเล่นไม่ได้ เห็น ได้ครั้งละไม่เกินกี่ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาใด เวลาใด ก่อนจะเล่นห้องรับผิดชอบ ทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนบ้าง หากเด็กไม่รักษา กก เช่น เนเกินเวลา ไม่ทำการบ้านให้เสร็จก่อน ฯลฯ เด็กจะถูกทำโทษอย่างไร (แนะนำให้ใช้วิธีรับเกม หรือตัดสิทธิการเล่น เป็นเวลาระยะหนึ่งหากเด็กไม่ทำตามกติกาที่ตกลง) 
 2. ราง แหน่งเกมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกมในที่โล่ง มีคนเดินผ่านไปมาบ่อย ๆ ไม่ควรตั้งไว้ในห้องนอนหรือห้องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ผู้ปกครอง จะได้ติดตามเฝ้าดูได้ เป็นการป้องกัน มิให้เด็กเก็บตัว แอบเล่นคนเดียวในห้อง หรือแบบเล่นทั้งคืน 
 3. วางนาฬิกาขนาด ใหญ่ไว้หน้าเครื่อง หรือในตำแหน่งที่เด็ก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 4. ให้ค่าชมแก่เด็กเมื่อ เด็กสามารถรักษาเวลาการเล่น ควบคุมตั้งเองไม่ให้ เล่นเลยเวลาที่กำหนดได้
 5. แกจริง เต็รวดหายเด็กไม่รักษากติกา เช่น เกมโดยโมใจอ่อน ลายโมเดิมออก ฯลฯ 
 6. การส่งเสริมจัดหา กิจกรรมที่ สนุกสนานอย่างอื่น ให้เด็กทำ หรือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ในครอบครัว 
 7. หลีกเลี่ยงการ ใช้เกมเป็นเสมือน พี่เลี้ยงเด็ก 
 8. สอนให้เด็ก รู้จักการแบ่งเวลา รู้จักใช้เวลา อย่างเหมาะสม

วิธีแก้ไขเมื่อเด็กติดเกม

 1. ในบ้านยังไม่มีกฎ กติกาการเล่นเกม ว่าเงินที่จะต้องพูดคุยกับเด็กและให้เด็กเข้ามามีส่วนรวมในการลวงกา หนด เวลากาลน เช็คดวงการเงิน จาก อจริง ณ 
 2. มีเวลาอยู่กับเทียมมน พาน นอกบ้านเพียไปทำ กิจกรรมที่เด็กชอบ (ยกเว้นการไปเล่นเกมนอกบ้าน) อย่าลืมว่าเสียส่วนหนึ่ง เกมเพราะความเหงา เนื้อ ไม่มีอะไรสนุก ๆ ทำ อของคนเรา งผลต่อ ดวงชะตามากกว่าที่คุณ คิด ลองให้อาจารย์ วิเคราะห์ด้วยหลักแห่ง มามศาสต 
 3. รักษาสมพัน ระหว่างกันให้ดี หลีกเลี่ยงการบ่น ฝาหนี ให้กรมณ์ หรือถ้อยค่ารุนแรง แสดงความเห็นใจ เข้าใจว่าเด็กไม่ สามารถคุมตัวเอง หรือพลาดจากเกมได้จริง ๆ 
 4. ผู้ปกครองควรร่วมในการแก้ปัญหา โดยใช้กฎเดียวกัน อย่าปิดให้เป็นภาระหรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง 
 5. ฟอร์มเครือข่าย (network) ผู้ปกครองที่มีเด็กติดเกมเหมือนกันหลาย ๆ ครอบครัว แล้วผลัดกันน่าเด็กทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือในวันหยุด เช่น จัดตั้งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ชมรมต่าง ๆ เช่น sport club, 
 6. คนที่ที่ติดมากจริง ๆ และเด็กต่อต้าน รุนแรงที่จะเลิก ในระยะแรก พ่อแม่ควรร่วมเล่น เกมกับเด็ก ทำความรู้จักกับเกม ที่เด็กชอบเล่น หากเห็นว่าเป็น เกมที่ไม่เหมาะสม หรือเกมที่ใช้ ความรุนแรง พยายามเบี่ยงเบน ให้เด็กมา สนใจเกม อื่นที่พอจะมีส่วนดี จึงเอาส่วนดีของ เกมมาสอนเด็ก เช่น เกมสร้างเมือง เกมที่มีบทบาท สมมุติเพื่อ ฝึก social skills เป็นต้น เมื่อสัมพันธภาพ กับเด็กเริ่มดีขึ้น พ่อแม่จึงค่อย ๆ ดึงเด็กให้มาสน ใจในกิจกรรมอื่นที ละเล็กละน้อย ๆ 
 7. เพราะหากท่าทุกวิธี ข้างต้นแล้วไม่ได้ผล พ่อแม่ควรพาเด็ก มาพบจิตแพทย์เด็ก เนื่องจากเด็กอาจจะป่วย มีปัญหาสุขภาพจิต อยู่ลึกๆ เช่น ป่วยเป็นโรค ซึมเศร้า วิตกกังวล สมาธิสั้น ฯลฯ เพื่อรับการวินิจฉัย และบำบัด รักษาต่อไป